@article{Gorockiewicz:2003,
  author  = "R. Gorockiewicz",
  title   = "Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę siluminów",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 3",
  number  = "nr 9",
  pages   = "132--139",
  year    = "2003",
}