@article{Graczyk:1993,
  author  = "M. Graczyk",
  title   = "Czy zdążymy uratować jeziora?",
  journal = "Ekologia i Technika",
  number  = "nr 4",
  pages   = "7--10",
  year    = "1993",
}