@article{Nowosad:2003,
  author  = "I. Nowosad",
  title   = "Edukacja i zmiana - konteksty i zależności",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 4",
  pages   = "5--12",
  year    = "2003",
}