@article{Nowak-Łojewska:2003,
  author  = "A. Nowak-Łojewska",
  title   = "My¶lenie o eduakcji w kontek¶cie przemian filozofii edukacji w Polsce i na ¶wiecie",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 4",
  pages   = "12--25",
  year    = "2003",
}