@article{Łobos:2003,
  author  = "A. Gondek and L. Koćwin",
  title   = "Wzrost innowacyjności jako czynnik podnoszący konkurencyjność",
  journal = "Gospodarka Rynek Edukacja",
  number  = "nr 8",
  pages   = "8--12",
  year    = "2003",
}