@article{Janiszewska-Nieścioruk:2003,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "Refleksje nad terminem "dyslalia" : zakres znaczeniowy, klasyfikacja, etiologia, terapia",
  journal = "Terapia Fizykalna",
  number  = "1/2",
  pages   = "28--35",
  year    = "2003",
}