@article{Olszak-Krzyżanowska:1994,
  author  = "B. Olszak-Krzyżanowska",
  title   = "Orientacje zyciowe maturzystów",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 3",
  pages   = "53--60",
  year    = "1994",
}