@article{Olszak-Krzyżanowska:1988,
  author  = "B. Olszak-Krzyżanowska",
  title   = "Orientacje życiowe młodzieży",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 2",
  pages   = "81--89",
  year    = "1988",
}