@article{Sozański:2004,
  author  = "K. Sozański and P. Szcześniak",
  title   = "Algorytm sterowania równoległym filtrem aktywnym z zastosowaniem filtracji typu sliding DFT",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 6",
  pages   = "628--631",
  year    = "2004",
}