@article{Świderska-Bróż:2004,
  author  = "M. Świderska-Bróż and I. Krupińska",
  title   = "Skuteczność procesu koagulacji w usuwaniu substancji organicznych z wód podziemnych",
  journal = "Ochrona Środowiska",
  number  = "nr 2",
  pages   = "15--19",
  year    = "2004",
}