@article{Mikołajczak:2004,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = "Między kamieniem i wzruszeniem : o dylematach etyki i estetyki w twórczości Zbigniewa Herberta",
  journal = "Ruch Literacki",
  number  = "z. 2",
  pages   = "205--221",
  year    = "2004",
}