@article{Mikołajczak:2004,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = ""To nie jest ślepa ulica..." : o chrześcijańskim wymiarze poetyckiej eschatologii Zbigniewa Herberta",
  journal = "Kresy : kwartalnik literacki",
  number  = "nr 1/2",
  pages   = "83--86",
  year    = "2004",
}