@article{Magnucki:2004,
  author  = "K. Magnucki and M. Malinowski",
  title   = "Cienkościenna żebrowana płaska przegroda zbiornika ciśnieniowego",
  journal = "Przegląd Mechaniczny",
  number  = "nr 7-8",
  pages   = "23--27",
  year    = "2004",
}