@article{Romankiewicz:2004,
  author  = "F. Romankiewicz and R. Romankiewicz",
  title   = "Modyfikacja siluminu AlSi7",
  journal = "Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji",
  volume  = "Vol. 24",
  number  = "nr 1 spec.",
  pages   = "181--187",
  year    = "2004",
}