@article{Gorockiewicz:2004,
  author  = "R. Gorockiewicz and J. Olejnik",
  title   = "Struktura warstwy nawęglonej na stali szybkotnącej",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 4",
  number  = "nr 11, T. 1",
  pages   = "155--160",
  year    = "2004",
}