@article{Bydałek:2004,
  author  = "A. Bydałek and A. Bydałek and P. Schlafka and T. Biłda and P. Kopij",
  title   = "Analiza możliwości stosowania związków fosforanowych w zabiegach rafinacyjnych stopów miedzi",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 4",
  number  = "nr 13",
  pages   = "33--38",
  year    = "2004",
}