@article{Romankiewicz:2004,
  author  = "F. Romankiewicz and R. Romankiewicz and M. Michalski",
  title   = "Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AK20",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 4",
  number  = "nr 11, T. 2",
  pages   = "141--146",
  year    = "2004",
}