@article{Ochonczenko:2004,
  author  = "H. Ochonczenko",
  title   = "Wczesne wspomaganie dziecka wielospecjalistyczną diagnozą i ciągłą pomocą - szansą na jego prawidłowy rozwój",
  journal = "Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny",
  number  = "nr 1-2",
  pages   = "25--31",
  year    = "2004",
}