@article{Bydałek:2004,
  author  = "A. Bydałek and Z. Lipnicki and A. Bydałek",
  title   = "Krzepnięcie stopu cyna-ołów na płytkach miedzianych w warunkach dynamicznych",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 4",
  number  = "nr 14",
  pages   = "76--81",
  year    = "2004",
}