@article{Mutwil:2004,
  author  = "J. Mutwil and R. Romankiewicz and M. Michalski",
  title   = "Badania wytrzymałości na rozciąganie krzepnących dwuskładnikowych stopów AlSi 11.74 i AlSi 12.5",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 4",
  number  = "nr 14",
  pages   = "303--310",
  year    = "2004",
}