@article{Mutwil:2004,
  author  = "J. Mutwil and M. Michalski and R. Romankiewicz",
  title   = "Badania wytrzymałości na rozciąganie krzepnącego siluminu AK20",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 4",
  number  = "nr 14",
  pages   = "311--318",
  year    = "2004",
}