@article{Feldshtein:2004,
  author  = "E. Feldshtein and P. Serenkov",
  title   = "Wykorzystanie metody planowania badań G. Taguchi do analizy i optymalizacji procesu nagniatania",
  journal = "Przegląd Mechaniczny",
  number  = "nr 10",
  pages   = "27--29",
  year    = "2004",
}