@article{Krasicka-Cydzik:2004,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and A. Kierzkowska",
  title   = "Wpływ efektu gięcia na zachowanie stopu tytanu Ti6Al4V w badaniach in vitro",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 7",
  number  = "nr 38-42",
  pages   = "53--56",
  year    = "2004",
}