@article{Krasicka-Cydzik:2004,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and I. Głazowska and M. Michalski",
  title   = "Bioaktywność powierzchni stopów tytanu poddanych utlenianiu anodowemu w H3PO4",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 7",
  number  = "nr 38-42",
  pages   = "57--59",
  year    = "2004",
}