@article{Ciupik:2004,
  author  = "L. Ciupik and A. Kierzkowska and W. Jarmundowicz and A. Radek and D. Zarzycki",
  title   = "Ocena wytrzymałości utwierdzenia tytanowej kotwicy O.C.A.M z przeznaczeniem do kręgosłupa",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 7",
  number  = "nr 38-42",
  pages   = "77--79",
  year    = "2004",
}