@article{Mutwil:2004,
  author  = "J. Mutwil",
  title   = "Stanowisko do badania wymiany ciepła w układzie odlew walca - cylindryczna forma piaskowa",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 24",
  number  = "nr 1",
  pages   = "25--34",
  year    = "2004",
}