@article{Mutwil:2004,
  author  = "J. Mutwil",
  title   = "Odwzorowanie charakterystyk termoelementów w mikroprocesorowym systemie pomiarowym PDOC-16",
  journal = "Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji",
  volume  = "Vol. 24",
  number  = "nr 3 spec.",
  pages   = "123--130",
  year    = "2004",
}