@article{Eckert:2004,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Miejskie nowożytne fortyfikacje osi Odry - dzieło sztuki inżynierskiej i urbanistyki",
  journal = "Czasopismo Techniczne : Architektura",
  number  = "z. 10/A",
  pages   = "218--221",
  year    = "2004",
}