@article{Borucińska-Bieńkowska:2013,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title   = "Wpływ migracji ludności na transformację gmin poznańskiego obszaru metropolitalnego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka : Tożsamość miasta w dobie globalizacji",
  volume  = "nr 29",
  pages   = "97--104",
  year    = "2013",
  note    = "Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań",
}