@article{Kołodziejczyk:2014,
  author  = "U. Kołodziejczyk and J. Kostecki and R. Wasylewicz",
  title   = "Analiza oddziaływania na środowisko planowanej eksploatacji kruszywa w miejscowości Łaz",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 155 (35)",
  pages   = "59--69",
  year    = "2014",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}