@article{Piontek:2014,
  author  = "M. Piontek and Z. Fedyczak and K. Łuszczyńska and H. Lechów",
  title   = "Toksyczność miedzi, cynku oraz kadmu, rtęci i ołowiu dla człowieka, kręgowców i organizmów wodnych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 155 (35)",
  pages   = "70--83",
  year    = "2014",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}