@article{Michalak:2014,
  author  = "B. Michalak",
  title   = "Beuchelt & Co. - Zielona Góra nie tylko winem słynąca",
  journal = "Lubuskie Materiały Konserwatorskie",
  volume  = "T. 11",
  pages   = "109--116",
  year    = "2014",
  note    = "Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Zielona Góra",
}