@article{Ogiołda:2014,
  author  = "E. Ogiołda and I. Nowogoński and R. Kłonowska",
  title   = "Charakterystyka zużycia wody w systemach wodociągowych "Turów" i "Serby" w gminie Głogów",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 156",
  number  = "nr 36",
  pages   = "15--23",
  year    = "2014",
  note    = "Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra",
}