@article{Indykiewicz:2015,
  author  = "P. Indykiewicz and L. Jerzak and R. Graczyk",
  title   = "Częstotliwość karmienia piskląt wróbla Passer domesticus (L.) i mazurka Passer montanus (L.) a kompensacja niedoboru pokarmu",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt",
  volume  = "nr 608",
  pages   = "19--30",
  year    = "2015",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław",
}