@article{Hawrysz:2014,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Kształtowanie narodowej wspólnoty w ¶wietle XVI-wiecznego pi¶miennictwa historiograficznego. Rekonesans",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica",
  volume  = "48",
  pages   = "21--31",
  year    = "2014",
  note = "",
}