@article{Sadecka:2015,
  author  = "Z. Sadecka and S. Myszograj and A. Sieciechowicz and E. Płuciennik-Koropczuk",
  title   = "Wpływ diazynonu (Basudin 25EC) na proces fermentacji metanowej komunalnych osadów ściekowych",
  journal = "Annual Set the Environmental Protection",
  volume  = "Vol. 17, part 2",
  pages   = "931--942",
  year    = "2015",
  note    = "Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin",
}