@article{Krupińska:2015,
  author  = "I. Krupińska and A. Konkol",
  title   = "Wpływ wybranych parametrów technologicznych na przebieg i skuteczność procesu koagulacji w oczyszczaniu wód podziemnych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 157 (37)",
  pages   = "36--52",
  year    = "2015",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}