@article{Kleszcz:2014,
  author  = "J. Kleszcz",
  title   = "Zwierzę w mieście - rola zwierząt domowych w kształtowaniu przestrzeni miejskich oraz w świadomości społecznej ich mieszkańców",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura",
  volume  = "Nr 1902 (54)",
  pages   = "91--99",
  year    = "2014",
  note    = "Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice",
}