@article{Saniuk:2015,
  author  = "S. Saniuk and D. Roszkowska-Hołysz",
  title   = "Finansowe aspekty funkcjonowania grup zakupowych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia : Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw",
  volume  = "Nr 855 (74), t. 2",
  pages   = "349--358",
  year    = "2015",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}