@article{Kleszcz:2013,
  author  = "J. Kleszcz",
  title   = "Kościół św. Leonarda Opata w Wierzbiu jako kościół typu wieluńskiego",
  journal = "Rocznik Powiatu Oleskiego",
  volume  = "nr 6",
  pages   = "168--173",
  year    = "2013",
  note    = "Starostwo Powiatowe, Olesno",
}