@article{Kleszcz:2010,
  author  = "J. Kleszcz",
  title   = "Pawłowice - rewitalizacja założenia pałacowego",
  journal = "Rocznik Powiatu Oleskiego",
  volume  = "nr 3",
  pages   = "58--69",
  year    = "2010",
  note    = "Starostwo Powiatowe, Olesno",
}