@article{Głowacki:2010,
  author  = "T. Głowacki and T. Grębski and P. Guliński and P. Horn and A. Jancewicz and J. Kleszcz and M. Koczy and E. Wasilewska",
  title   = "Warsztaty architektoniczne szkoły naukowej Habitat '09 : kompostowo - ekohabitat",
  journal = "Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa : Habitaty pro-ekologiczne",
  volume  = "Nr 8 (6)",
  pages   = "228--236",
  year    = "2010",
  note    = "Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław",
}