@article{Kleszcz:2011,
  author  = "J. Kleszcz",
  title   = "Edukacja przez naturę - natura zabawy. Nowoczesne podejście w projektowaniu ekologicznych placów zabaw dla dzieci",
  journal = "Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa : Habitaty - zrównoważony rozwój środowiska mieszkaniowego",
  volume  = "Nr 9 (7)",
  pages   = "150--156",
  year    = "2011",
  note    = "Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław",
}