@article{Wojtyszyn:2015,
  author  = "B. Wojtyszyn",
  title   = "Ekologiczna realizacja miasta ?Solarcity? inwestycją w przyszłość zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w Austrii",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 160 (40)",
  pages   = "28--37",
  year    = "2015",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}