@article{Góralewska-Słońska:2013,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title   = "Od romansu do molestowania seksualnego w środowisku pracy",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica : Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, T. 5",
  volume  = "Nr 288",
  pages   = "295--304",
  year    = "2013",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź",
}