@article{Eckert:2016,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Barokowy pałac we Włostowie - czy nadal jest zabytkiem?",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 161(41)",
  pages   = "25--37",
  year    = "2016",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}