@article{Słobodzian-Ksenicz:2016,
  author  = "O. Słobodzian-Ksenicz and M. Jasiewicz and P. Kolenda",
  title   = "Analiza przestrzeni ekologicznej i społecznej dla elektrowni wiatrowych na przykładzie powiatu gryfińskiego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 161(41)",
  pages   = "51--67",
  year    = "2016",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}