@article{Wojtyszyn:2016,
  author  = "B. Wojtyszyn and J. Żarska",
  title   = "Ekologiczne kierunki modernizacji obszarów miejskich w Polsce",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 161(41)",
  pages   = "68--77",
  year    = "2016",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}