@article{Gabryelewicz:2016,
  author  = "I. Gabryelewicz and J. Sadłowska-Wrzesińska",
  title   = "Problemy z zakresu bezpieczeństwa pracy w MMŚP - na przykładzie badania poziomu kultury bezpieczeństwa w firmie rodzinnej",
  journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie : Firmy rodzinne - wyzwania współczesności, red. B. Piasecki, A. Marjański",
  volume  = "T. 17, z. 6, cz.3",
  pages   = "239--253",
  year    = "2016",
  note    = "Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, Łódź",
}