@article{Gabryelewicz:2015,
  author  = "I. Gabryelewicz and P. Krupa",
  title   = "Poziom klimatu bezpieczeństwa jako element zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie",
  volume  = "Nr 19",
  pages   = "183--192",
  year    = "2015",
  note    = "Wydaw. Wydziału Zarządzania Polit. Częstochowskiej, Częstochowa",
}